עבודה בגובה

יועץ בטיחות

עבודה בגובה מוגדרת כעבודה המתבצעת כאשר העובד אינו ניצב ישירות על הקרקע/הרצפה ונעזר במתקנים שונים המרימים אותו למפלס בו הוא צריך לפעול. מתקנים כאלו יכולים להיות סולמות, פיגומים, מנופי הרמה, תרנים, עבודות באמצעות סנפלינג וכדומה. החוק קובע כללים ברורים לעבודות מסוג זה והמטרה שלהם היא לשמור על בטיחות העובד מחד, ולאפשר לו ביצוע משימותיו באופן היעיל ביותר וכאשר שתי ידיו חופשיות לפעול. כללי הבטיחות כוללים הגנות פסיביות דוגמת מעקות, ובנוסף, אביזרי עזר לטובת העובד.

כל נושא הבטיחות הנ"ל מופקד בידי המוסד לבטיחות וגהות הכפוף למשרד העבודה והרווחה. כל מעסיק עובדים העובדים בגובה ואחרים הפועלים בתנאים מסוכנים חייבים לציית להם ולאמץ אותם. חברות המתמחות בנושא מבצעות הדרכה, קובעות נהלי עבודה, מסייעות בארגון מערך עבודה מסודר ובטיחותי ועוד. הן תמלצנה על האבזור המתאים לסוג העבודה, על הסולמות התקניים הנדרשים, על מתקני ההרמה הכוללים מעקות ומנגנוני בטיחות שונים, על ציוד לעובד דוגמת קסדות, רתמות בטיחות, חבלים, קרבינות, בולמי נפילה, ערכות לעבודה בגובה ועוד.

יש להקפיד על תנאי עבודה נאותים. לדאוג שהגגות עליהם ניצבים העובדים יהיו קשיחים ולא גגות אסבסט למשל. בעבודות מסוימות, יש צורך בעובד נוסף הניצב למטה ומפקח על פעולות העובד התלוי למעלה, מדריך אותו ומסייע במקרים מיוחדים. יש תקנות לגבי צורת הטיפוס על הסולם, לגבי זווית הנטייה המותרת בגובה, לעבודות סנפלינג ועוד. בעבודות סנפלינג יש צורך לנקוט במשנה זהירות בגלל שהעובד למעשה תלוי על חבלים. יש לקבוע נקודות עיגון, חבלי אבטחה ועוד אלמנטים חשובים.

הציות לחוקים קבוע בחוק אבל החשיבות למעסיק היא רבה מעצם קיום תנאי בטיחות לעובדים. תאונות הנובעות מכשלים במערכת ומאי קיום תנאי בטיחות עלולות לגרום, במקרים חמורים, לחקירות משטרה ושל משרד העבודה, לתביעות של עובדים ובני משפחתם ועוד. כל אלו גורמים לנזק תדמיתי, לעיכובים בזרימת העבודה, להוצאות כספיות ועוד. המניעה הינה קלה יותר וגם העובדים ירגישו בטוחים ויבצעו את המטלות במהירות. מומלץ להיעזר בחברה בעלת מוניטין בתחום מתן שירותים אלו וביניהם: בטיחות בגובה, בטיחות באש, בעבודה עם חומרים מסוכנים ועוד.